Den nye diskrimineringsloven virker

John Jeannette har fått svar på sin klage til LDO: Kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn er lovstridig. Min klage på samme grunnlag ble avvist i fjor. Den store forskjellen er at transpersoner i mellomtida har fått diskrimineringsvern i den nye loven. Nå gjenstår det bare å se om LDOs vedtak får noen konsekvenser… Jeg er ikke lenger i tvil om at tvangssteriliseringene vil få en slutt, slik at jeg kan få riktig juridisk kjønn. Spørsmålet er hvor raskt det kan skje og hvilke politikere som vil ta affære.

Og selv da er det et åpent spørsmål om jeg kan få fjernet mine forhatte eggstokker.

 

Kjønnsnøytrale personnummer

Skatteetaten har bestemt at det nye personnummersystemet blir kjønnsnøytralt. Hurra!

Les/se TV2s sak

Les Veronicas blogg

Ingen vet nøyaktig når og hvordan det nye systemet vil tas i bruk, men det blir «i løpet av de neste årene», som det står i saken. Jeg gleder meg!

Sakte men sikkert går det også framover for å stoppe tvangssteriliseringa. Helseministeren uttalte denne uka at dagens ordning er uakseptabel og at han ønsker å endre den. Men ikke før ekspertgruppa har konkludert, noe som etter planen skal skje i januar neste år. Det er selvsagt for dårlig. Tvangssteriliseringa kan og bør stoppes nå! Samtidig er dette den klareste og beste uttalelsen noen norsk helseminister noen gang har kommet med i denne saken.

Will you marry me, Conchita?

I’ve been in love since I first saw the video of the winning contestant of Eurovision 2014. A drag queen with attitude, a beautiful person both on the outside and inside. So sexy and with a heavenly voice! This has revived my idea of a marriage in a Norwegian church (with no gay wedding policy) to protest both the church policy and Norway’s human rights violations against transgender people (the forced sterilisation and the refusal to give us legal documents reflecting our identities). Conchita would have been perfect!

Of course I don’t really believe that Conchita would marry a 10 years older, chubby and short transman, even if it was just a pro-forma stunt-wedding. But if you who read this happen to be a transwoman with a male legal gender or a drag-queen dreaming of a wedding dress, and like media attention, then please contact me! Lets rise like phoenixes and prove we are unstoppable!

Menneskerettighetsbrudd i Norge – Amnesty-aksjon

I går lanserte Amnesty sin europeiske rapport om brudd på menneskerettighetene i behandling av transpersoner og underskriftsaksjon for å endre systemet.

Kravene i underskriftsaksjonen er:

  • Norske myndigheter må snarest etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
  • Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Målet er altså å løsrive endring av juridisk kjønn fra Rikshospitalets klamme klør og gjøre juridisk kjønn uavhengig av psykiatrisk diagnose (fjerne diagnosen(e)). Jeg håper alle skriver under!

Snart 6 år etter at jeg fikk avslag på behandling og dermed mista muligheten til å bli tvangssterilisert for å få riktig juridisk kjønn, 5 år etter at jeg var med på å starte LLHs transarbeid, vet jeg ikke om jeg tør å håpe igjen. Men kanskje, kanskje er tida snart moden?

Konklusjon fra LDO

I dag mottok jeg brevet der LDO har behandla saken min. Jeg legger det ut her i sin helhet:

28.01.2013

 

Avvisning – spørsmål om forskjellsbehandling av transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 26. mars 2012 fra Tarald Stein.

Stein ber ombudet vurdere om det er i strid med diskrimineringslovgivningen at han ikke får endret sitt fødselsnummer uten å ha gjennomgått kirurgisk behandling slik at han kan registreres som mann i Folkeregisteret.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kommet til at dagens rettskildebilde fører til at saken må avvises.

Sakens bakgrunn

Stein ønsker å endre sitt juridiske kjønn fra kvinne til mann. Stein opplyser at han er en transmann, og at han fikk avslag på ønske om kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet i 2008. Kjønnsbekreftende behandling innebærer psykiatrisk evaluering, hormonbehandling og kirurgi.

Stein har inntil videre akseptert at han ikke får fjernet livmor og eggstokker på nåværende tidspunkt selv om han ønsker det, men ønsker likevel å bli registrert som mann i Folkeregisteret. Forskrift om folkeregistrering, FOR-2007-11-09 nr. 1268, § 2-2 regulerer endring av fødselsnummer. Det fremgår at «Fødselsnummeret kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres».

Stein søkte Skattedirektoratet om endring av fødselsnummer, og fikk opplyst følgende: «Forvaltningspraksis er at Skattedirektoratet tildeler nytt fødselsnummer når vi får bekreftelse fra Rikshospitalet på at de har foretatt en kjønnskonverterende operasjon, eller bekreftelse på at Rikshospitalet har godkjent slik operasjon foretatt i utlandet. Det er da kun en kontorforretning for Skattedirektoratet å tildele vedkommende nytt fødselsnummer.»

Rettslig grunnlag for avvisning

Ombudet skal avvise en sak dersom saken er avgjort av en domstol eller brakt inn for en domstol til avgjørelse. Ombudet skal også avvise en sak dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt, jf. Diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudet håndhever likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13, med unntak av § 13-1 tredje ledd og § 13-8, eierseksjonsloven § 33 annet ledd, husleieavtaleloven § 1-8 annet ledd, bustadbyggjelaglova § 1-4 annet ledd og burettslagslova § 1-5 annet ledd, med de unntak som følger av disse lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd.

(mer…)

Stillstand og overlevelse

Denne bloggen skulle være fandenivoldsk, saklig og litt morsom.

Jaha. Aktiviteten ble deretter. Livet mitt er en smule fandenivoldsk, men veldig lite saklig og ekstremt lite morsomt. Skjeggveksten ser ut til å ha stoppa opp, men jeg har ikke rørt skjegget. Jeg var redd for at det måtte ofres for helsa da det ble klart at jeg måtte operere bort skjoldbruskkjertelen, men kjertelen er nå borte og skjegget overlevde.

Generelt har det siste året (eller åra, eller livet mitt totalt) bestått av å overleve. Jeg skulle gjerne hatt overskudd til fandenivoldskhet, og det har glimta til innimellom, men generelt er jeg for sliten til slik luksus.  Stikkord: NAV, stoffskifte, depresjon, angst, NAV, fattigdom.

Bloggen har også lidd under at jeg ikke ser noen vei framover, og at jeg føler at jeg har kjempa lenge nå. De åtte åra som har gått siden jeg innså min transkjønnethet og at den krevde (be)handling, virker som et langt liv. (mer…)

2012 oppsummert

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Her er et utdrag:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 5 300 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 9 years to get that many views.

Click here to see the complete report.