Stikkord: folkeregisteret

Underskriftskampanje: Stopp tvangssterilisering!

Endelig noe DU kan gjøre!

Underskriftskampanje mot tvangssterilisering

LLH har sammen med Skeiv Ungdom, Amnesty og FTP – foreningen for transpersoner satt i gang en underskriftsaksjon for å få slutt på tvungen sterilisering og kastrasjon av transpersoner i Norge. I dag  må alle som ønsker å endre kjønn i Folkeregisteret vise attest fra Rikshospitalet på at de er sterilisert/kastrert.

Vi krever at norske myndigheter følger Europarådets anbefalinger, og endrer de nødvendige forskriftene slik at transpersoner blir sikret en sin grunnleggende rett til personlig integritet og selvbestemmelse over egen kropp.

  • Transpersoner skal ikke tvinges til kastrasjon eller sterilisering for å få endret kjønn i pass og personnummer.
  • Transpersoner som ikke ønsker full kirurgisk- eller hormonell behandling, skal gis rett til å bli tilkjent juridisk kjønn i samsvar med sitt mentale kjønn og sin kjønnsidentitet.
  • Transpersoner som ønsker full kirurgisk- og hormonell kjønnskorrigering, skal fortsatt ha denne rettigheten.

Hva er poenget med identitetspapirer som ikke tjener til å identifisere eieren, men heller forvirre omgivelsene? Jeg går for eksempel rundt som en relativt vanlig mann (med skjegg), men alle identitetspapirer sier at jeg er kvinne. Hvorfor trenger dama i skranken på postkontoret å vite at jeg har eggstokker?

I tillegg til å rote til livene for folk, stider praksisen mot retten til privatliv og selvbestemmelse over egen kropp. Dette ødelegger Norges rykte internasjonalt. Hvordan kan denne nasjonen fronte menneskeretter i andre land, og spesielt LHBT-rettigheter, når vi bryter de samme konvensjonene her hjemme?

Det er på tide å få slutt på denne forelda praksisen, denne levningen fra rasehygienens tid. Stopp tvangssterilisering nå!

Skattedirektoratet – igjen

Brev til Skattedirektoratet (ikke unntatt offentlighet):

Søknad om endring av kjønnsstatus fra  kvinne til mann

Jeg var tidligere i år i kontakt med dere ang. denne saken på epost. Det jeg ønsket var et formelt vedtak om endring av kjønnsstatus i Folkeregisteret. Jeg har nå blitt gjort oppmerksom på at et formelt vedtak ikke kan fattes på bakgrunn av epost, og formulerer derfor saken på nytt i brevs form.

Det er ikke mulig for meg å ta saken via Rikshospitalet, slik forvaltningspraksis er. Jeg ønsker derfor selv å søke om endring av registrert kjønnsstatus, fra kvinne til mann.

I 2010 fikk jeg foretatt en kjønnskonverterende operasjon, d.v.s. mastektomi/brystkasse-rekonstruksjon. Jeg er usikker på i hvilken grad slike medisinske detaljer har noen relevans for Skattedirektoratet.

Vennlig hilsen

Brev til Skattedirektoratet

Jeg står registrert som kvinne i folkeregisteret og ønsker å endre dette til mann. Jeg har gått gjennom utredning på Rikshospitalets seksjon for transseksualisme med negativt resultat og får dermed ingen operasjoner der.
Jeg forstår det slik at dere i praksis krever fjerning av kjønnskjertlene for å endre juridisk kjønn. Hvis dette stemmer, må jeg be om et avslag på søknad om endret juridisk kjønn.

Så er det bare å vente og se om det skjer noe. Hvis jeg får et slikt avslag, vil jeg ta det videre, om nødvendig helt til Europadomstolen.

Juridisk kjønn og personnummer

Et av tallene i personnummeret ditt stempler deg som mann eller kvinne. For de fleste byr ikke det på noe problem. Dette tallet ble bestemt da du ble født og så ut som en gutt eller jente, eller ble operert for å passe i en av kategoriene.

I Norge uttrykkes juridisk kjønn først og fremst gjennom kjønnsspesifikke personnumre, men også i pass. Uten disse dokumentene er man ute av stand til å bevise hvem man er.

Tvangssterilisering

For transpersoner er det ikke nødvendigvis samsvar mellom biologisk kjønn og de kjønnene vi identifiserer oss med og ønsker å uttrykke oss som. For å endre personnummer fra mann til kvinne eller fra kvinne til mann, kreves det i praksis et kirurgisk inngrep der man fjerner testikler eller eggstokker. Ønsket om et slikt inngrep er også et av vilkårene for å få kjønnsbekreftende behandling.

Som en konsekvens av dette presses unge mennesker til å godta at deres forplantningsevne inndras av den norske stat i bytte mot nødvendig medisinsk behandling og retten til å ha riktige identitetspapirer.  Dette er tvangssterilisering.

Tvangskjønning

Mitt problem er på sett og vis det motsatte. Siden jeg ikke ble godkjent som mann på Rikshospitalet, har jeg ingen mulighet for å få eggstokkene fjernet. Dermed får jeg heller ikke endret juridisk kjønn.

Dersom du ser ut som en mann, men har dokumenter som påstår at du er kvinne, kan du få problemer når du reiser, skal opprette bankkonto, ta ut penger, hente en pakke på posten, er i kontakt med politiet o.sv..  I tillegg øker det sjansen for at du utsettes for diskriminering og hatvold.

I følge Dagsavisen ble 400 av 500 søkere avvist i Norge i tidsrommet 2005-2009, mens Danmark i samme periode avviste fire personer og Sverige to. Dette gjelder altså ikke bare meg. Kvaliteten på de medisinske vurderingene ved Seksjon for transseksualisme ved Rikshospitalet er omstridte, og hele behandlingstilbudet for transpersoner er for tiden under utredning av Helsedirektoratet. Det står mer om dette på LLHs nettsider, inkludert korrespondanse med helsemyndighetene. (mer…)