Stikkord: kjønnsskifte

Brev til Skattedirektoratet

Jeg står registrert som kvinne i folkeregisteret og ønsker å endre dette til mann. Jeg har gått gjennom utredning på Rikshospitalets seksjon for transseksualisme med negativt resultat og får dermed ingen operasjoner der.
Jeg forstår det slik at dere i praksis krever fjerning av kjønnskjertlene for å endre juridisk kjønn. Hvis dette stemmer, må jeg be om et avslag på søknad om endret juridisk kjønn.

Så er det bare å vente og se om det skjer noe. Hvis jeg får et slikt avslag, vil jeg ta det videre, om nødvendig helt til Europadomstolen.

Hva koster operasjonen?

Hovedproblemet er ikke at operasjonen er komplisert. Jevnlig fjernes både eggstokker og livmor på norske sykehus. De fleste som får fjernet eggstokkene er kvinner med kreft eller etter overgangsalder. Å fjerne livmoren er enda vanligere, også blant yngre kvinner.

Hovedproblemet er at jeg er transkjønna nok til at norske sykehus mener at Rikshospitalet har ansvar for å behandle meg, mens Rikshospitalet mener at jeg ikke er transkjønna nok til å få behandling. Dermed har jeg ingen mulighet til å få fjernet livmor og eggstokker i Norge.

Thailand har gode sykehus med flinke kirurger og en kultur som oppfatter transfolk som mennesker. Selve operasjonen og sykehusoppholdet vil koste ca. 13.000 kr. I tillegg kommer reise og opphold noen uker etter operasjon (i tilfelle komplikasjoner). Dette vil koste mer enn selve operasjonen, litt avhengig av hvor lang tid i forveien jeg har mulighet for å bestille. Totalt bør jeg ha et budsjett på 30 000 kr + penger til mat o.l.

Det virker unødvendig å dra så langt at kostnadene til reise og opphold overstiger operasjonskostnadene, men jeg har ikke klart å finne noe godt alternativ nærmere. I Europa er kostnadene for operasjonen mye høyere, og/eller kvaliteten dårligere.

Så kan jeg jo bare drømme om en operasjon som vil gi meg en penis, til den nette sum av 70 000kr.